top of page

TRAINEESHIP STARTERS

TRAINEESHIP VOOR STARTERS OP DE ARBEIDSMARKT

Dit programma is in samenwerking met Carl Hoogvliet ontwikkeld.

Uitdaging

Een eerste baan is voor veel mensen enorm spannend. Veel starters hebben al enige praktijkervaring, maar missen nog de knowhow die je gaandeweg opdoet. Vaak zijn zaken als professioneel communiceren, time management en organisatiesensitiviteit gebieden waar starters nog veel in te leren hebben.

Daar komt bij dat de meeste bedrijven starters vooral op inhoudsniveau inwerken. Zaken als werknemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling komen vaak op de tweede plaats.

Dit programma biedt handvatten om starters te ondersteunen tijdens hun eerste jaar op de arbeidsmarkt. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je je enthousiaste ideeën op een professionele manier overbrengt? Hoe geef je feedback? Hoe zorg je ervoor dat je grenzen aangeeft? En hoe kun je je werk zo goed mogelijk organiseren? 

 

Programma

Dit programma kenmerkt zich door diepgang, inzicht en praktijkgericht werken. De deelnemers krijgen alle vaardigheden die ze nodig hebben in een professionele organisatie. Naast vaardigheden wordt aandacht besteed aan mindset en persoonlijke ontwikkeling. 

 

De trainingsdagen worden gefaseerd aangeboden, waardoor de theorie na iedere bijeenkomst direct in de praktijk kan worden gebracht.

Het programma bestaat uit 6 hele dagen met intervisie momenten tussen de dagen. In overleg met de opdrachtgever bepalen we hoeveel tijd er tussen de sessies zit, en of we het traject fysiek of online aanbieden. 

 

 • Nulmeting op individueel en organisatieniveau

 • Dag 1: Kick-off

 • ​Intervisie

 • Dag 2: Professionele Communicatie 

 • Intervisie

 • Dag 3: Presenteren en pitchen 

 • Intervisie

 • Dag 4: Communiceren met je team

 • Intervisie

 • Dag 5: Time management

 • Intervisie

 • Dag 6: Integratie

 • Evaluatie en eindmeting

 

Resultaten

Deelnemers die meedoen aan deze training:

 • Weten zich volwassen op te stellen in een professionele organisatie

 • Weten wat hun levensthema’s zijn en hoe deze van invloed zijn op hun dagelijks handelen

 • Zijn in staat om moedige gesprekken te voeren vanuit gelijkwaardigheid

 • Zijn in staat succesvol te presenteren en pitchen

 • Kunnen feedback geven & ontvangen

 • Kunnen plannen en organiseren

 • Hebben geoefend met meerdere praktijksituaties 

 • Leren van andere starters

DSC_0997.jpg
bottom of page