top of page

TEAMCOACHING EN TEAMBUILDING

Uitdaging

Een team is meer dan een groep individuen alleen. Om een team goed te laten functioneren, zijn meerdere factoren van belang. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een gezamenlijk doel en een heldere rol- en taakverdeling. De manier van aansturen is ook van belang; zijn de leidinggevende en het team een match? Soms speelt er ook nog een stukje historie mee. Wij helpen bij het creëren van meer verbinding en het aanpakken of herstellen van zaken die het team belemmeren.

Aanpak

Onze teamtrajecten beginnen met een intake met zowel de leidinggevende als een aantal teamleden. Van daaruit maken wij een plan van aanpak. Ieder team is anders! Verder voeren wij tijdens het traject individuele coach gesprekken met de deelnemers.

Ook meten wij het traject op individueel en organisatie niveau.

Methodieken

In onze sessies werken wij met de volgende methodieken:

 • Het opstellen van een gezamenlijk teamdoel, teamwaarden en verantwoordelijkheden

 • De piramide van succesvolle teams van Lencioni

 • De groepsfasen van Tuckman

 • De gedragsvoorkeuren van de Insights Discovery methodiek uitgedrukt in individuele profielen, een teamwiel en teamdriagrammen

 • Verschillende theorieën vanuit de Transactionele Analyse

 • Team- en organisatie opstellingen

  • Werken met poppetjes (het team stelt zichzelf op)

  • Werken met ‘live’ representanten

Wij hebben ook een online variant van onze teamtrajecten. Deelnemers ervaren deze als minstens zo prettig als de fysieke variant.

Meer informatie?

Meer weten over teamcoaching? Kijk eens op onze tweede website teambegeleiding.nl.

TEAMCOACHING

Buiten spellen

In deze sessie leren deelnemers elkaar beter kennen op een heel persoonlijke manier. In de vorm van een wedstrijd gaan we aan de slag met persoonlijke informatie over elkaar. Hoe zag je eruit als kind en wat voor kind was je? Welke unieke wetenswaardigheden weten we nog niet van je? En welke tv-fragmenten hebben ooit indruk op je gemaakt, en waarom?

De deelnemers horen dingen over elkaar die zij vaak nog niet eerder hebben gehoord. Vaak ontstaat er hierdoor extra bewondering, begrip of empathie voor elkaar. Dit draagt bij aan meer verbinding en een groter gevoel van eenheid. 

De winnaar van de game krijgt een mooie prijs die goed bij het team past.

 

Programma

 • Kinderfoto puzzel

 • Hoe was jij als kind?

 • Wetenswaardigheden grabbelton

 • Zomergasten (tv-fragmenten raden)

 

Duur

Deze sessie duurt één dagdeel. Desgewenst kan het programma met extra onderdelen worden uitgebreid. Dit programma kan zowel fysiek als online worden afgenomen.

TEAMBUILDING SESSIE: KEN JE COLLEGA GAME 

In deze sessie gaan deelnemers in kleine groepjes tegen elkaar strijden. Gedurende een uur moeten zij zoveel mogelijk raadsels oplossen in een geautomatiseerde tool. Het leuke is: iedere deelnemer heeft een ander document heeft gekregen. Alleen samen zijn de codes en raadsels te kraken. Hoe beter er wordt samengewerkt, hoe sneller de puzzels zijn opgelost en hoe meer punten er worden verdiend. Deze sessie is dus gericht op samenwerken. Na de sessie vindt er een reflectie plaats. Vragen die centraal staan, zijn: wat was jullie aanpak? In hoeverre werd er naar elkaar geluisterd? Hoe werden besluiten genomen? Hoe herkennen jullie dit in de praktijk?

De winnaar van de game krijgt een mooie prijs die goed bij het team past.

 

Programma

 • Plenaire kick-off

 • Het spelen van de game in subgroepen in breakouts

 • Reflectie aan de hand van feedback kaarten

 • Plenaire afsluiting

 

Duur

Deze sessie duurt één dagdeel. Dit programma kan zowel fysiek als online worden afgenomen.

Designers Looking at the Computer

TEAMBUILDING SESSIE: REMOTE TEAMBUILDING 

DSC_1233.jpg

In deze sessie leren de deelnemers elkaar beter kennen. Centraal staan de vier kleuren van Insights Discovery, ook wel bekend als de kleuren van DISC. De kleuren staan voor vier verschillende gedragsstijlen. Deze zijn vaak ontzettend herkenbaar en dat maakt de sessie leuk en dynamisch. 

 

Profielen

Deze sessie kan zowel met als zonder profielen worden afgenomen met de Insights Discovery methodiek (gedrag).

De voordelen van het afnemen van profielen:

 • Het geeft de deelnemers inzicht in hun kwaliteiten, valkuilen en mogelijkheden tot ontwikkeling

 • De deelnemers leren elkaar nog beter kennen

 • Met het afnemen van profielen kan er een teamwiel gegenereerd worden, waardoor de teamdynamiek gemakkelijker in kaart kan worden gebracht

 • Een profiel is vaak een mooi cadeau en een zeer bruikbare tool voor ontwikkel gesprekken

 

Programma

 • Uitleg methodiek en kleuren

 • Introvert / extravert en denken / voelen

 • Pitches per kleur

 • Optioneel: uitdelen profielen 

 • Optioneel: teamwiel en teamdiagrammen

 • Uitbeelden teamdynamiek

 • Epic handshake

Duur

Afhankelijk van het al dan niet afnemen van profielen duurt deze sessie één of twee dagdelen. Dit programma kan zowel fysiek als online worden afgenomen.

TEAMBUILDING SESSIE: GEDRAGSSTIJLEN

In deze sessie maken de deelnemers de voorkant van een magazine over zichzelf. Deze workshop bieden wij in samenwerking met Kairos Consultancy aan. De input voor de covers wordt vergaard in kleine clinics. Hierdoor leert men zichzelf en elkaar beter kennen. Deelnemers gaan bovendien met een professionele (digitale) foto van zichzelf naar huis. 

Het is ook mogelijk om meer dan alleen een cover via ons te laten maken, bijvoorbeeld een mini magazine. Een traject via Kairos wordt vaak ingezet als teambuilding, als uitgebreid visitekaartje als ondernemer of werkzoekende, of als mooie start of juist het eind van een traject; denk aan ontwikkelprogramma's voor bijvoorbeeld trainees of high potentials. Een cover of mini magazine kan een prachtige weergave zijn van wat het traject de deelnemer heeft opgeleverd. Meer weten? Neem hier eens een kijkje.

 

Programma

 • Marktplaats kwaliteiten spel

 • Professionele fotoshoot

 • Clinic: Why

 • Clinic: Dit ben ik

 • Clinic: Dit ben ik ook

 • Clinic: Bucket list

 • Presentatie covers

 

Duur

Deze sessie duurt 2 dagdelen. Dit programma kan zowel fysiek als hybride worden afgenomen.

charisse-kenion-cJkVMAKDYl0-unsplash (1)

TEAMBUILDING SESSIE: COVERWORKSHOP

bottom of page